Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

ETYMOLOGY OF ARCHIVES

Etymology of archives

The word archives came from the Latin archivum, which is a transliteration of the Greek archion (archive, record office; αρχείον)

From the same root
archival, archivist

In modern Greek
a) αρχείο: archives, file, record [archio]


Η λέξη archives (αρχείο, -α) προήλθε από το λατινικό archivum, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού αρχείον.
_
archion (αρχείον) --> archivum --> archif --> archives
_
Post 64.In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: