Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

Etymology of "Military".

Etymology of "Military"
Military comes from the French militaire from the Latin militaris from miles (gen militis) (soldier, army), which, most likely, is derived from the Greek omilos (group, party, gathered people, army; όμιλος) from omu+ili (together+squadron; ομού+ίλη).

From the same root.
militancy, militant, militarism, militarist, militarize, militia etc

In modern Greek
a) omilos: group, party [όμιλος]
b) ili: squardon, cavalry company [ίλη]


Η λέξη military (στρατιωτικός, στρατός) προήλθε από το Γαλλικό militaire από το Λατινικό militaris από το miles (γεν. militis) (στρατιώτης, στρατός), το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, προέρχεται από το Ελληνικό όμιλος από το ομού+ίλη.


omou+ili (ομού+ίλη) --> omilos (όμιλος) --> miles --> militaris --> militaire --> military


Post 66.

References
1. Σταματάκος Ι. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Εκδ. Δεδεμάδη. Αθήνα, 2006, σελ 688.
2. Κούβελας ΒΑ. Ετυμολογικό και Ερμηνευτικό Λεξικό της Λατινικής Γλώσσας. Μακεδονικές Εκδ. Αθήνα, 2002, σελ. 526.
3. Τζιροπούλου-Ευσταθίου Α. Έλλην Λόγος. Εκδ Γεωργιάδης. Αθήνα, 2003, σελ. 455.
4. Online Etymology Dictionary [ http://www.etymonline.com/ ]Image from the Etymologicum Magnum (Lipsiae MDCCCXVI).

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: