Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

"Laity" derives from the Greek "laikos"

Etymology of "laity"

The word laity (the body of religious worshipers, as distinguished from the clergy), comes from the French laite from the late Latin laicus, which is a transliteration of the Greek laikos (of the people; λαϊκός) from laos (people; λαός).


From the same root:
Lay, laymanIn modern Greek
a) laos:
people [λαός]
b) laikos: of the people, folk, vulgar [λαϊκός]


Η λέξη laity (οι λαικοί, οι κοσμικοί, το αμύητο κοινό), προέρχεται από το Γαλλικό laite from από το Λατινικό laicus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού λαϊκός.laikos --> laicus --> lai --> laite --> --> laity

Post 67
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: