Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Etymology of dean

Dean comes from the old French deien, from the Latin decanus "head of a group of 10 monks in a monastery", from earlier secular meaning "commander of 10 soldiers" (which was extended to civil administrators in the late empire), a transliteration of the Greek decanos [Gr: δεκανός], from deca "ten". College sense is from 1570s.
.

In modern Greek (Romeika):


a) deca: ten [Gr: δέκα]


b) deca-: deca- [Gr: δέκα-] (decathlon, decalogue etc.)


c) decaneas: corporal, leader of ten soldiers [Gr: δεκανέας]
_____________________ Post 188. More._______________________


Δεν υπάρχουν σχόλια: