Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Etymology of decade

Decade, "ten parts" (of anything), comes from the old French décade (14c.), from the Latin decadem (nom. decas), from the Greek decas (gen. dekados) "group of ten." Meaning "period of ten years" is 1590s in English. See also "etymology of dean" here .
___
In modern Greek (Romeika):
a) decada: ten parts [Gr: δεκάδα]
b) decaetia: ten years period, decade [Gr: δεκαετία]
____________________ Post 191. More. ________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: