Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Etymology of dime

The word dime (coin worth one tenth of a US dollar, a 10 cent coin) comes from the old French disme (a tenth part), from the Latin decima [tenth (part)], from decem (ten), from the Greek deca (ten). See also "etymology of dean" here .


______________________ Post 190. More. _______________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: