Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Etymology of typhoonThe word typhoon (violent storm, whirlwind, tornado), comes from the Greek typhon [whirlwind; Gr: τυφών], personified as a giant, father of the winds, perhaps from typhein "to smoke" (origin of the word typhus).


In modern Greek (Romeika):


a) typhonas: typhoon [Gr: τυφώνας]
_________________________ Post 192. More. _________________
Δεν υπάρχουν σχόλια: