Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Etymology of December

The word December comes from the Latin December (tenth month of the old Roman calendar, which began with March), from decem (ten), from the Greek deca [ten; Gr: δέκα]. See also "etymology of dean" here .
.
In modern Greek (Romeika):
a) Decembrios (better pronounced as Dekemvrios): December [Gr: Δεκέμβριος]
______________________ Post 189 __________________________
Δεν υπάρχουν σχόλια: