Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Etymology of BOMB

Etymology of bomb
Bomb derives from the french bombe, from the latin bombus (a buzzing sound), which is a transliteration of the greek bombos (βόμβος).

From the same root.
bombard, bombardment, bombardon

In modern Greek
a) bombos (or better vomvos): buzz, drone [βόμβος]
b) bomba (or vomva): bomb [βόμβα]
c) bombardizo (or vomvardizo): bomb, shell [βομβαρδίζω]
d) bombardismos (or vomvardismos): bombing, shelling [βομβαρδισμός]
e) bombardistiko (or vomvardistiko): bomber [βομβαρδιστικό]
f) bombetes (or vomvetes): buzzer [βομβητής]

Bomb προέρχεται από το γαλλικό bombe, από το Λατινικό bombus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού βόμβος.

βόμβος (bombos) --> bombus --> bomba (It) --> bombe (Fr) --> bomb (En)

Post 60.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Some sources

1. Lemon GW. English Etymology or, a Derivative Dictionary of the English Language: in two Alphabets. Robinson G eds. London M.DCC.LXXXIII (1783).

2. Valpy F.E.J. Dictionary of the Latin Language. Longman and Co. London, 1828.

3. Κούβελας ΒΑ. Ετυμολογικό και Ερμηνευτικό Λεξικό της Λατινικής Γλώσσας. Μακεδονικές Εκδ. Αθήνα, 2002, [ISBN 960-319-224-4].

4. Online Etymology Dictionary [ http://www.etymonline.com/ ]

5. Σταματάκος Ι. Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Εκδ. Δεδεμάδη. Αθήνα, 2006.

6. Τζιροπούλου-Ευσταθίου Α. Έλλην Λόγος. Εκδ Γεωργιάδης. Αθήνα, 2003, [ISBN 960-316-190-Χ].

7. π. Κωνσταντίνου Οικονόμου. Περί της Γνησίας Προφοράς της Ελληνικής Γλώσσης. Εκδ. Φιλόμυθος. Αθήνα, 1993, [ISBN 960-7375-06-8]

8. Etymologicum Magnum. Lipsiae MDCCCXVI (1816).

9. Nikos Sarantakos' Homepage [ http://www.sarantakos.com/ ]

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

BUFFALO derives from the Greek "boubalos"

Etymology of buffalo

Buffalo derives from the Portoguese bufalo, which in turn came from the Latin bufalus, a variant of bubalus (wild ox), which is merely a transliteration of the Greek boubalos (buffalo; βούβαλος), from bous (ox, cow; βους).In modern Greek
a) bubalos (or vuvalos or vuvali): buffalo [βούβαλος]
b) bubala (or vuvala): female buffalo [βουβάλα]

Το buffalo προέρχεται από το Πορτογαλλικό bufalo, από το Λατινικό bufalus, παραλλαγή του bubalus, το οποίο απλώς αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού βούβαλος.bubalus --> bufalus --> bufalo --> buffaloPost 59.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

ALMS derives from the Greek "eleemosyne"

Etymology of alms
Alms derives from the old English ælmesse from the Vulgar Latin alemosyna from the Latin eleemosyna, which is a transliteration of the Greek eleemosyne (ελεημοσύνη; alms, charity, mercy)

From the same root.
almoner, eleemosynary

In modern Greek
a) eleemon: charitable, beneficent [ελεήμων]
b) eleemosyne: charity, alms [ελεημοσύνη]
c) eleos: pity, mercy, compassion [έλεος]

Η λέξη Alms (ελεημοσύνη) προέρχεται από παλαιό αγγλικό ælmesse από την κοινή Λατινική alemosyna από την Λατινική eleemosyna, η οποία και αποτελεί απλή μεταγραφή της ελληνικής ελεημοσύνης.

eleemosyne (ελεημοσύνη) --> eleemosyna --> alemosyna --> alemosna --> ælmesse --> alms

Post 58.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

ALMOND

Etymology of almond.

Almond comes from the old french almande, from the Vulgar Latin amendla, from Latin amygdala, which is merely a transliteration of the Greek αμύγδαλα-amygdala (almonds).

In modern Greek
a) Αμύγδαλα: almonds [amygdala]

Η λέξη almond προέρχεται από το γαλλικό almande, από το κοινό λατινικό amendla, από την Λατινική amygdala, το οποίο αποτελεί απλώς μεταγραφή του Ελληνικού αμύγδαλα.
_
αμύγδαλα --> amygdala --> amendla --> almande --> almonds


Post 57.


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

The Primitive Greek Romans

I. The Primitive Greek Romans

1. The very existence of the primitive Greek Romans has been completely abolished by historians who continue to support Charlemagne's Lie of 794 which inaugurated the historical dogma that the Roman language was and is Latin. This has remained so in spite of the Roman sources which describe Greek as the first language of the Romans. It seems that Charlemagne's Lie of 794 was based on hearsay and the need to cut off West Romans enslaved to the Franco-Latins from the free East Romans. …
2. … The primitive Greek Romans were the result of the union of the Greek speaking tribes of Italy. These Greek tribes are the following: The Aborigines [2] who came to the area of Rome from Achaia, Greece many generations before the Trojan War. [3] These Aborigines had already accepted into their tribe what was left of the Greek Pelasgians of Italy who had been decimated by a mysterious sickness. [4] Porcius Cato's inclusion of the history of the Pelasgians in Italy and their union with the Aborigines in his De Origines, repeated in detail by Dionysius, is the only mention of them that this writer is aware of. These combined Aborigines and Pelasgians united with some Trojans who migrated to their land and together they became the ancient Greek speaking Latins whose capital was Alba Longa. A branch of these Greek speaking Latins of Alba Longa, led by the brothers Romulus and Romus, founded Rome on the Palatine and Capitoline Hills. They were joined by some of the Greek Sabines of Italy who had settled on the adjacent Quirinal Hill. The Sabines had migrated to Italy from Lacedaemonia in Southern Greece. [5] The Romans continued the process of subduing and including the rest of the Greek Latins and Sabines into their political system.

From the “Introduction to Romanity, Romania, Roumeli” by the late Prof. John S. Romanides (USA). The whole text and the footnotes (in square brackets) are available in this link: [ http://www.romanity.org/htm/rom.16.en.romanity_romania_roumeli.01.htm#s1 ].

Μετάφραση του ανωτέρου αποσπάσματος καθώς και πολλά άλλα στοιχεία υπάρχουν στο βιβλίο του εκλειπόντος π. Ιωάννου Ρωμανίδου "Ρωμηωσύνη", 2002.