Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

CARTOON - CHART - CHARTER - CARD

Etymology of cartoon, chart, charte and card

The word CARTOON comes from the Italian word cartone (pasteboard), as, artists preliminary used to sketch on such paper. The word comes from the Latin carta (a piece of paper), which derives from the Greek chartes (a leaf of papyrus, a piece of paper).

In modern Greek: hartee (paper), hartes (map), karta (card).

From the same root: chart, charter, card

Η λέξη CARTOON προέρχεται από την Ιταλική cartone (χαρτόνι), από το Λατινικό carta (κομμάτι χαρτί), που προέρχεται από το ελληνικό χάρτης (κομμάτι από πάπυρο).

Chartes ---> cartone ---> cartoon

Post: 9

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: