Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

CHURCH

Etymology of church

The word CHURCH comes from the German kirika (in modern German: Kirche),which derives from the Greek Kyriakon (house of the Lord) from Kyrios (ruler, Lord). It is an example of the direct Greek to German progress of many words via the Goths. From German it was also picked up by Slavic (Slavic: criky, Russian: cerkov).

Η λέξη CHURCH (εκκλησία) προέρχεται από το ελληνικό συνώνυμο Κυριακό (το) , μέσω του Γερμανικού kirika (η εκκλησία στα σύγχρονα Γερμανικά είναι: Kirche).

Kyriakon --> Kirika --> Kirche (Ger) and Church (Eng)

Post: 11

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: