Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

PARLIAMENT

Etymology of parliament

The Greek word paraboles referred to the little stories that were said by Jesus. Eventually in Latin the word parabola became a synonym to any serious speech. The verb parabolare was a synonym to the verb talk. From parabolare both the Italian parlare and the French parler were derived and, furthermore, the noun parlament (public talk). The latter led to the English parliament.

From the same root: parliamentary, parlance, parley.

Από τις παραβολές που έλεγε ο Ιησούς, η λέξη parabola χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα λατινικά ως συνώνυμο των σοβαρών συζητήσεων. Τελικά το ρήμα parabolare σήμαινε απλώς μιλάω και από αυτό προήλθαν τόσο το Ιταλικό parlare όσο και το Γαλλικό parler και εξ αυτού το parlament (δημόσια συζήτηση). Το Γαλλικό αυτό parlament πέρασε στην Αγγλία ως parliament (κοινοβούλιο).

paraboles --> parabolare --> parlare --> parler --> parlement --> parliament

Post: 12

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: