Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

PAPER

Etymology of paper

The word PAPER comes from the latin papyrus, which derives from the greek word papyros (paper, paper made of papyrus stalks).

Η λέξη PAPER προέρχεται από το λατινικό papyrus, που με τη σειρά του προέρχεται από την ελληνική λέξη πάπυρος.

papyros --> papyrus --> paper

Post: 8

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: